Kestävyys

Hållbarhet

Pääpaino kestävässä kehityksessä vuosina 2021–2023

Kuulutko niihin auton omistajiin, jotka haluavat huolehtia autostaan hieman tavallista enemmän? Heihin, joiden mielestä varaosan tulisi olla helposti saatavilla ja helposti ostettavissa? Jos auton omistamisen tavoitteenasi on lisäksi kestävä kehitys, on hyvä tietää, ettet ole asian kanssa yksin. Matka kohti kestävän kehityksen tavoitteitamme alkoi vuonna 2008 ja sitä seuraavina vuosina olemme tarjonneet varaosia, renkaita ja lisävarusteita tuhansille auton omistajille Pohjoismaissa. Tällä matkalla mukanamme ovat olleet niin tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit kuin työntekijät. Tämän ansiosta liiketoimintamme on vahvaa ja selkeää, ja kestävän kehityksen tavoitteemme ovat siinä selkeästi havaittavissa. Tulevina vuosina keskitymme kestävän kehitystyömme kolmeen osa-alueeseen: asiakassuhteisiin, kuljetuksiin ja työntekijöihimme.

Asiakassuhteet

Olemme selkeitä kestävän kehityksen tavoitteissamme kommunikoidessamme sinun ja muiden asiakkaidemme kanssa. Varaosien tarjoaminen verkossa helpottaa ostamista. Auton kuluneiden osien vaihto pidentää auton käyttöikää ja vähentää ympäristövaikutuksia, joita syntyy uusien autojen tuotannossa. Harkitsetko uuden auton ostamista? Siinä tapauksessa sinun olisi hyvä ensin selvittää, mitä tutkimuksissa todetaan. Uusi auto on aiheuttanut suuria päästöjä jo tuotannon aikana, toisin sanoen jo ennen kuin se päätyy kuluttajalle. Toimenpiteet jo olemassa olevan auton vikojen ja puutteiden korjaamiseksi ovat ilmastoystävällisempi vaihtoehto ja voit jatkaa autollasi ajamista puhtaalla omallatunnolla. Fiksu veto niin henkilökohtaisen taloutesi kuin ympäristön suojelun kannalta.

Tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että jos tarkastelet ilmastovaikutuksia elinkaarinäkökulmasta, on ympäristöystävällisempää käyttää vanhaa autoa pidempään. Sama pätee myös silloin, jos omistat veneen. Saatat huolehtia siitä vielä kunnianhimoisemmin kuin autostasi, ja se on hyvä, koska huoltaminen auttaa myös vähentämään ilmastovaikutuksia.

Kuljetukset

Ilmastojalanjälkemme rajoittaminen tapahtuu liiketoiminnan pitkäaikaisen uudelleenjärjestelyn avulla. Kuljetusten suunnittelussa päämääränä on toimittaa varaosa tai tarvike asiakkaalle nopeasti ja sujuvasti. Sinun tulisi voida korjata ja huoltaa autoasi sen pitkän toiminta- ja käyttöiän saavuttamiseksi. Haluamme vähentää kuljetusten määrää ja luopua kokonaan "tarpeettomina" pidetyistä kuljetuksista. Sama koskee lentoja, jotka korvataan laivoilla, junilla ja henkilöautolla. Hållbarhet Kuljetukset ovat yksi suurimmista ympäristöä kuormittavista tekijöistä, joten tänä päivänä koko asiakasliikenteemme on ilmastokompensoitu. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen optimointi toimitusten osalta tarkoittaa kuljetusajoneuvojen lastaamista täyteen pakatuilla kuormalavoilla ja pakkausmateriaalien määrän vähentämistä. Kaikessa kuljetussuunnittelussa optimaalisen täyttötason saavuttaminen kuorma-autoissamme on yksi tärkeistä ympäristöpäätöksistämme. Tavoitteena on vähentää sekä kuljetuskustannuksia että hiilidioksidipäästöjä, mikä parantaa myös varastonhallinnan tehokkuutta. Tavoitteena on parantaa kokonaistäyttöastetta 10 %.

Lisäksi kehotamme logistiikkakumppaneitamme käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita, kuten etanolia ja muita niin kutsuttuja biopolttoaineita. Yksi tavoitteista on, että Skruvat-yrityksen jaetut toimitukset vähenevät 5 % vuodessa.

Toinen tärkeä näkökohta ympäristötyössä on saapuvien toimitusmäärien optimointi suuren tilausmäärän ja voimakkaasti rajoitettujen pakkaus- ja kuljetusmateriaalimäärien muodossa. Tässä olemme jo edistyneet suuresti ja jatkamme taukoamatta tätä tärkeää logistiikkatyötä. Pakkausmateriaalien määrä ja käyttö kuljetuksessa on pidettävä mahdollisimman alhaisella tasolla. Tämä vähentää kunkin lähetyksen hiilijalanjälkeä.

Pakkausmateriaalit

Nykyään käytämme pääasiassa aaltopahvia ja kuplamuovia. Kuljetuslaatikoiden sulkemiseen olemme päättäneet käyttää teippiä. Tavoitteena on rajoittaa pakkausmateriaalien määrää voimakkaasti, ja siksi käytämme noin kymmentä erilaista laatikkokokoa kunkin tuotteen pakkaamisen optimoimiseksi.

Optimoitujen laatikoiden ylijäämää käytetään muun muassa täytemateriaalina. Menetelmä laatikoiden leikkaamiseksi niiden sovittamiseksi tiettyyn pakkauskokoon vähentää täytemateriaalin määrää. Samalla kuormalavan täyttötaso kasvaa ja hiilijalanjälki pienenee. Pyrimme siihen, että toimittajakumppaniemme työntekijät hankkivat pakkausmateriaalinsa paikallisesti, mikä parantaa laatua ja vähentää kuljetuksia.

Palautukset

Kun Skruvat on vastaanottanut palautuksen, tuote pyritään ensisijaisesti kunnostamaan. Tuotelinjat, kuten generaattori, turbot, dieselhiukkassuodatin (DPF), katalysaattori, kompressori ja muut osa kunnostetaan 98-prosenttisesti.

Tuotteet, joita ei voi kunnostaa, lajitellaan eri kategorioihin ruotsalaisten ympäristöohjeiden mukaisesti ja lähetetään edelleen kierrätysasemalle. Kaikki palautusten yhteydessä olevat pakkausmateriaalit pakataan ja lähetetään kierrätykseen.

Työntekijät

Teemme henkilöstökyselyn vuosittain. Tämän tavoitteena on löytää toimenpiteitä, joilla voidaan edelleen parantaa ja vahvistaa työympäristöä. Haluamme myös myötävaikuttaa terveellisiin elämäntapoihin ja tarjota kestävän työympäristön.

Työympäristö

Toimiston turvatarkastuksia tehdään säännöllisesti ja työympäristöasioista vastaava työryhmä kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Yhtiön toimintaperiaatteet ja työskentelytavat on koottu työntekijöiden käsikirjaan, joka on kaikkien työntekijöiden käytettävissä.

Kaikki yrityksen tuottamat jätteet lajitellaan ja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Kyse on paperista, muovista, lasista, metallista, hehkulampuista, elektroniikasta, vanhentuneista huonekaluista ja muusta. "Uusia" huonekaluja etsitään pääasiassa second hand -myymälöistä.

Matkustuskäytäntö

Yhtiö kehottaa työntekijöitään rajoittamaan matkustamista ja suosimaan joukkoliikennettä. Matkustusvaihtoehdoista tehdyssä vertailussa junat ja linja-autot ovat parempi vaihtoehto lennoille ja takseille. JOS kuitenkin joudut lentämään, varaa suorat lennot ja pakkaa kevyesti, näin vähennät omalta osaltasi polttoaineenkulutusta.

IT

IT-järjestelmiemme käyttämä energia on ympäristöystävällistä, 87 % siitä saadaan vesivoimasta ja 13 % biopolttoaineesta. Ympäristösertifikaatti ISO 14001 -standardin mukaan. Jäähdytyksestä suurin osa tapahtuu ulkoilman avulla (vapaajäähdytys).

Kaikki käytöstä poistetut laitteistot ja käytetty elektroniikka viedään niiden kunnostamiseen ja kierrätykseen erikoistuneille yrityksille. Laitteiston määrän rajoittamiseksi käytetään virtualisointia.

Mobivia

Skruvat on osa ranskalaista, jo yli 50 vuotta sitten perustettua Mobivia-konsernia. Yhtiön liikevaihto on 2,9 miljardia euroa ja se on edustettuna 18 maassa. Yhtiö työllistää noin 23 000 henkilöä.

Mobivian perusfilosofiassa heijastuu päättäväisyys ratkaisukeskeisen asenteen osoittamiseksi koskien ympäristö- ja sosiaalisia haasteita 2000-luvulla. Tämä tapahtuu tarjoamalla mahdollisuus puhtaamman ja edullisemman liikkuvuuden toteuttamiseen. Yritys luo rakenteellista perustaa kunnianhimoisen kestävän kehityksen strategian toteuttamiselle. Tavoitteena on tehdä Mobiviasta vaiheittain myönteisesti ihmisiin ja ympäristöön vaikuttavien yritysten ekosysteemi muun muassa seuraavilla tavoilla:

Vähentämällä omassa liiketoiminnassamme syntyviä kielteisiä, suoria ja epäsuoria päästöjä (hiilidioksidi, kasvihuonekaasut, saasteet, jätteet) ja määrittelemällä Mobivialle etenemissuunnitelma, jossa hiilidioksidipäästöt ovat vähäiset ja jonka tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Luomalla ympäristöön liittyvää, sosiaalista ja yhteiskunnallista arvoa sidosryhmillemme kehittämällä tuotteita, palveluja ja yrityksiä, joilla on myönteisiä vaikutuksia (fossiilisten polttoaineiden asteittainen käytöstä poistaminen, hiukkaspäästöjen vähentäminen, kiertotalouden ja tuotepalvelujärjestelmän kehittäminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, liikkumisen helppo saatavuus jne.).